Alvesta kommuns utställningshall

Alvesta kommuns utställningshall vill försöka lyfta fram och stimulera seendet och förnimma subtila, kanske utrotningshotade kvalitéer. Lyfta fram det stora i det lilla. Detta delvis medvetet som en alltmer behövd motpol till den skenande datoriseringen i vårt samhälle och inte minst som en kontrast till det snabbt växande nyHETSflödet.

Utställningshallen

På andra våningen i Alvestas stationshus finns den vackra utställningshallen. Här visas varierande utställningar året runt.

Stationshuset byggdes i början av 1900-talet och ägs idag av Jernhusen. Syftet med utställningsverksamheten är att hålla den vackra övre vänthallen och den gamla matsalsdelen öppen för allmänheten. Huvudmålet är att verksamheten ska fungera som ett ansikte utåt för Alvesta kommun, spegla dess historia, landskap, kultur, innevånare, organisationer, skolor och företag mm. Utställningarna ska vara tittvänliga, allmängiltiga, reflekterande och på samma gång spännande och rogivande.

 

Utställningshallen

Målgruppen är alla människor, väntande, mötande, lämnande och givetvis de som bor i eller passerar Alvesta kommun. Specialvisningar för skolklasser och andra grupper arrangeras. En tanke är att försöka integrera och synliggöra det stora antalet nya kommuninvånare i Alvesta Kommun, dels rent utställningsmässigt men också i syfte att sprida mångkultur på en neutral plats. Järnvägsstationer finns ju i alla delar av världen och har en likartad atmosfär som för många känns välbekant. Vidare är Alvesta Järnvägsstation ett välkänt begrepp, utsedd av arkitekter till att ha en av Sveriges vackraste vänthallar och därutöver befinna sig i ett utmärkt läge ur turistsynpunkt.  

Utställningshallen

En viktig del i utställningsverksamheten är att ge de kommunala utbildningarna ett forum där man kontinuerligt kan vis aupp sina färdigheter. En annan del ska vara att fungera som en centrumpool där regionens utövande konstnärer, konsthantverkare och kulturarbetarekan ges möjlighet till återkommande utställningareller konserter. Alvesta kommun har också ett vänortssamarbete med utblick mot EU och gör nedslag i andra kulturer för att därav dra lärdom samt öka samverkan och förståelse mellan människor.