Rädda barn

Rädda barn

på Prästängsskolan
Idrottesdagen för barn och föräldrar. Vi ska leka, sällskp och egengera i olika aktiviteter.