Åsnens nationalpark
Åsnens nationalpark
Åsnens nationalpark
Åsnens nationalpark
Se & Göra Aktiviteter Nationalpark och naturreservat

Åsnens nationalpark

Besök Sveriges 30:e nationalpark. Invigd 2018

Åsnens nationalpark är 1873 ha stor och ligger i Alvesta och Tingsryds kommuner och gränsar till Växjö kommun i öster. Nationalparken består till 75 % av vatten.
Här får du känslan av vildmark, kan vandra i gammal bokskog, uppleva en insjöskärgård som innehåller ett hundratal öar och en stor mängd små skär och upptäcka ett fantastiskt rikt växt- och djurliv.
På den östra sidan vid entré Sunnabron finner du Bjurkärr, en ädellövskog med bok, ek, hassel och björk. Här växer också de berömda Karolinerekarna, som tros stamma från polska ekollon ditförda av någon svensk karolin i början av 1700-talet. Den största boken mäter omkring 95 cm i diameter och höjder på upp till 35 meter har uppmätts. Skogen är mycket gammal och har orörd, urskogsartad karaktär. Den är även känd för sin stora artrikedom av bland annat lavar, svampar och vedlevande insekter.
På nationalparkens västra sida finner du det mytomspunna Trollberget som bjuder på sagolikt spännande skogsvandring, speciellt för de små. Här lurar troll och oknytt bakom varje sten, åtminstone om man får tro de sägner som berättas om berget. Det finns gott om möjlighet till rekreation och naturupplevelser i Åsnens nationalpark och på flera ställen finns grillplatser med bord och bänkar för den som vill njuta av mat eller fika i naturen.