Badplats: Lidnäs
Badplats: Lidnäs
Badplats: Lidnäs
Badplats: Lidnäs
Badplats: Lidnäs
Se & Göra Aktiviteter Bad

Badplats: Lidnäs

Bada i sjön Stråken norr om Moheda. Brygga, sandstrand och grillplats.

Vägbeskrivning: Från Moheda ta vänster framme i Lidnäs samhälle, sväng sedan höger och kör längs med järnvägen, kör vänster över järnvägskorsning.