Fiske i Älganässjön
Se & Göra Aktiviteter Fiske

Fiske i Älganässjön

Älganässjön ligger väster om Hjortsberga.

Följande arter finns i sjön. Gädda, abborre, mört, braxen och ål.

Fiskekort säljs av:
Bengt Andersson, Älganäs: 0472-553014
Ulla Sundström, Granstalida: 0472-24019