Fiske i Åsnen
Fiske i Åsnen
Se & Göra Aktiviteter Fiske

Fiske i Åsnen

Välkommen till Åsnen, ett fiskeparadis på 15.000 ha vatten och med en strandlinje på 740 km!

Åsnen är en av de största fiskesjöarna i södra Sverige. Sjön har många öar, fjordar och vikar vilket ger mångfald och variation.

Åsnen har en rik fiskfauna. Följande 14 fiskarter har påträffats i sjön.
Mört, sarv, abborre, siklöja, braxen, sutare, gädda, nors, björkna, sandkrypare, gös, benlöja, gärs och sik.
Fiskekort köper du på iFiske. (Externa länkar)
För kontaktuppgifter och mer info gå in på hemsidan. (Webbsida)