Fiskeinformation för Ukrainska medborgare Інформація про риболовлю для громадян України
Se & Göra Aktiviteter Fiske

Fiskeinformation för Ukrainska medborgare Інформація про риболовлю для громадян України

Fvof турків та інших озер вирішив, що громадяни України можуть вільно рибалити у всіх озерах області

(Tjurken m fl sjöars Fvof har beslutat att ukrainska medborgare får fiska fritt i områdets alla sjöar)

Турок з кількома озерами Fvof має такий текст на сайті асоціації www.tjurkensfiske.se
Громадяни України на даний момент мають безкоштовну риболовлю в наших озерах. #standwithukraine

(Tjurken m fl sjöars Fvof har följande text på föreningens hemsida www.tjurkensfiske.se: Ukrainska medborgare har tillsvidare fritt fiske i Tjurken m fl sjöar. #standwithukraine)

Зверніть увагу, що це стосується лише озер:
Тюркен, Фенен, Іммен, Боррашьон, Трехорнінгарна, Оласьон, Осасьон і Маласьон.

Observera att detta endast gäller sjöarna:
Tjurken, Fenen, Immen, Borrasjön, Trehörningarna, Olasjön, Osasjön och Malasjön.