IMG_9228.jpg
IMG_9222.jpg
IMG_9225.jpg
IMG_9235.jpg
Se & Göra Sevärdheter Kulturhistoriska miljöer

Kronobergshed

Mötesplats och övningsfält för Kronobergs regemente mellan 1777 och 1919.

Från tiden som övningsfält finns en minnessten längs med väg 126 och svänger man in mot skolan finns exemplar av dåtidens lägerhyddor som användes av officerare och soldater. Informationstavlor om Kronobergshed historia går att läsa vid minnesstenen och lägerhyddorna. Idag används heden av den lokala golfklubben, som segelflygsfält och för andra fritidsaktiviteter.