Naturreservat Hakatorp
Se & Göra Aktiviteter Nationalpark och naturreservat

Naturreservat Hakatorp

Välkommen till Hakatorp naturreservat som bland annat består av småländska gårdar, stenmurar, betesmark och slåtterängar. Här finns en rik blomflora som till exempel Jungfru Marie nycklar, nattviol och slåttergubbe.

Du hittar mer information via länken till höger som går till länsstyrelsens hemsida.