Naturreservat Kroxnäs
Naturreservat Kroxnäs
Se & Göra Aktiviteter Nationalpark och naturreservat

Naturreservat Kroxnäs

Välkommen till Kroxnäs naturreservat som består av gran- och tallskog, här har du möjlighet att hitta bl.a. grön sköldmossa och med lite tur se mindre hackspett.

Du hittar mer information via länken till höger som går till länsstyrelsens hemsida.