Naturreservat Taglamyren
Naturreservat Taglamyren
Naturreservat Taglamyren
Naturreservat Taglamyren
Se & Göra Aktiviteter

Naturreservat Taglamyren

Välkommen till Naturreservat Taglamyren som är en stor och öppen myr bestående av mycket stora mossepartier, kärrområden och omgivande kantskog.

Du hittar mer information via länken till höger som går till länsstyrelsens hemsida.