Officerskällan i Grännaforsa
Se & Göra Aktiviteter Övrigt

Officerskällan i Grännaforsa

Grännaforsa är en före detta brunnsort i närheten av Kronobergshed. Brunnsorten hade tre källor, officerskällan, järnkällan och skrofelkällan.

Det sas att de tre brunnarna var bra mot olika åkommor. Officerskällans vatten var bra mot olika magåkommor, järnkällan med sitt rödaktiga vatten skulle vara bra mot blodbrist. Skrofelkällan som var unik för Grännaforsa sas kunna bota skrofler eller annan tuberkulos samt engelska sjukan.
Redan under tidigt 1800-tal fanns här en brunnspark med brunnspaviljong, badhus och societetshus. Mellan åren 1882-1885 drevs brunnen av brännvinsbrukspatronen Adolf Pehrsson vid Dansjö bränneri. Köpmannen Adolf Hagman från Växjö tog över verksamheten 1888 och uppförde då en rad nya brunnsbyggnader i fornnordisk stil.

1926 var sista året brunnen höll öppet men man anordnade söndagsdanser i societetssalongen i omkring tio år till. Därefter köptes marken av en privatperson som rev husen och stängde av området för allmänheten. Officerskällan som ligger på kronans mark finns fortfarande kvar som besöksmål.