062.jpg
005 Åbron.jpg
Per gentiana 2.jpg
Se & Göra Aktiviteter Vandring

Vandring: Vandringsleder kring Kojta och Mellansjön

Vandra på någon av lederna kring sjöarna öster om Vislanda.

Området runt Kojtasjön och Mellansjön, ett par kilometer öster om Vislanda, har länge varit ett omtyckt strövområde. Över tid har här skapats en god variation av vandringsleder med olika längder. Eftersom lederna delvis går in i och korsar varandra är det möjlighet att kombinera flera leder och på så sätt få ännu större variation.

Naturen runt lederna varierar mellan mader och gammal sjöbotten, kulturbygd och odlingsmarker, äldre och yngre skogspartier samt hyggen. Här finns också flera fornlämningar bland annat ett gravfält från yngre järnåldern

En välkomsttavla med information om ledernas sträckningar finns strax söder om Mellansjön med infart från Obyvägen. Alla leder är markerade så att man lätt kan följa dem oavsett åt vilket håll man går. Läs mer om lederna och sjöarna i länken nedan.