Fiskeavatar.jpg
Se & Göra Aktiviteter Fiske

Fiske i Gyslättasjön

Gyslättasjön är belägen norr om Åboda i norra Alvesta.

Följande arter finns i sjön. Abborre, gädda, mört, ål, sutare, braxen.

Fiskekort kan köpas av:

Anders Karlsson, Gyslätt: 0472-79022,
Rolf Karlsson, Österhult: 0472-79031