Fiskeavatar.jpg
To do Activities Fishing

Fishing in the lake Gyslättasjön

Gyslättasjön, north of Åboda.

Pike, perch, roach, eel, bream and tench.

Fishing cards:
Anders Karlsson, Gyslätt: 0472-79022
Rolf Karlsson, Österhult: 0472-79031